Loading

Beschoeiingsplaten voor Berlinerwanden

Een berlinerwand is een damwandconstructie, opgebouwd uit stalen H-profielen en betonnen plaatjes . De berlinerwand wordt vooral toegepast als grondkering bij bouwputten. Ze worden vooral gebruikt op plaatsen waar geen grondwater gekeerd hoeft te worden en de ruimte voor een talud ontbreekt.

Voordat met de ontgraving van de bouwput wordt begonnen worden de stalen profielen met een regelmatige tussenafstand door middel van heien of trillen ingebracht.

Naarmate de ontgraving vordert worden tussen de flenzen van de H-profielen beschoeiingsplaten aangebracht waardoor een grondkerende constructie ontstaat . De kering zal nooit dieper reiken dan de ontgraving.

Het grote voordeel van een berlinerwand is zijn flexibiliteit. De wand kan eenvoudig worden aangepast aan de omstandigheden en de situatie van de bouwput.

Contacteer ons voor meer informatie

 

STANDAARD AFMETINGEN EN VOORRAAD

 

LENGTE   BREEDTE   JA BEPERKT OP BESTELLING  
0,91 meter 0,40 meter   x    
1,01 meter 0,40 meter   x    
1,11 meter 0,40 meter   x    
1,21 meter 0,40 meter   x    
1,31 meter 0,40 meter   x    
1,41 meter 0,40 meter   x    
1,51 meter 0,40 meter x      
2,01 meter 0,40 meter x      
1,51 meter 1,20 meter x      
1,51 meter 1,60 meter x      
1,51 meter 2,00 meter x      
1,51 meter 2,40 meter x      
alle andere afmeting     x  

 

Platen voor Beschoeiingssleuven

De techniek van de beschoeide sleuven bestaat uit het manueel graven van een sleuf in de grond . Kleine prefab betonpanelen stutten voortdurend de wanden en de stempels houden deze panelen vastgeklemd zodat de wanden van de sleuf niet kunnen instorten.

De in de smalle sleuf uitgegraven grond wordt via een emmer met een katrol naar de oppervlakte gebracht. In het algemeen hebben de beschoeide sleuven een breedte van 0,90m à 1,00m.

Contacteer ons voor meer informatie

 

STANDAARD AFMETINGEN EN VOORRAAD

 

LENGTE   BREEDTE   JA BEPERKT OP BESTELLING  
0,91 meter 0,40 meter   x    
1,01 meter 0,40 meter   x    
1,11 meter 0,40 meter   x    
1,21 meter 0,40 meter   x    
1,31 meter 0,40 meter   x    
1,41 meter 0,40 meter   x    
1,51 meter 0,40 meter x      

 

Onze Voorraad

Onze grote en flexibele productiecapaciteit in combinatie met een ruime voorraad maakt dat snelle leveringen en grote werven geen probleem vormen.

Op aanvraag verkrijgbare documenten

- technische fiches van de plaatjes en hun bestektekst

- resultaten labotesten op de plaaatjes

- berekeningsnota's

Contacteer ons