Loading

Plaatsingtips voor Klinkers

  • Geschreven door Scheys Beton op in de categorie Tips.

Plaatsingtips voor Klinkers

Werkvoorbereiding

Maak of laat een ontwerp maken van uw tuin dat rekening houdt met alle technische beperkingen zoals te respecteren hoogtematen, hoogte waterkering van de woning, draaicirkel wagen, enz...
Controleer de stabiliteit van de ondergrond van de koffer, graaf minstens 20 cm plus de dikte van de bestrating diep. Graaf bij onvoldoende stabiliteit dieper tot U een voldoende stabiele ondergrond bekomt.
Controleer de vlakheid van de uitgegraven koffer zodat de funderingslagen een egale dikte hebben.
Zorg voor een voldoende drainage van de koffer zodat het water kan wegvloeien uit de koffer
Zorg voor een helling van 1 à 2% zodat U een goede afwatering bekomt.

Kantopsluiting

Boordstenen hebben als functie het zijdelings verschuiven van de klinkers te beletten.
De kantopsluiting dient altijd te rusten op en gesteund te worden door een bed van mager beton met minimum 150 kg cement per m³.
Om de juiste afstand te bepalen tussen de kantopsluitingen wordt een voorlopige rij klinkers tussengelegd.

Fundering

Voorzie bovenop de stabiele en drainerende koffer een fundering van +/- 15 cm gestabiliseerd zand ( 100 à 150 kg cement per m³).
Verdeel de stabilisé gelijkmatig in de koffer met overdikte van +/- 15% en tril hem onmiddellijk af met de trilplaat.
Zorg er voor dat de stabilisé binnen de 3 uur na aanmaak afgetrild is, zoniet zal hij veel van zijn sterkte verliezen.
Op de egale en reeds in helling liggende fundering komt een straatlaag van 3 à 4 cm bestaande uit zuiver, gewassen rivierzand 0/5.

Plaatsing

Zorg ervoor dat de volledige hoeveelheid straatstenen aanwezig is op de werf, controleer de kleur, het formaat en het uitzicht vooraleer U begint te plaatsen.
Meng voor een goede kleurschakering klinkers uit minimum 3 verschillende pakken, ook bij enkelvoudige kleuren.
Plaats de klinkers tegen elkaar met een kleine voeg.
Tril de klinkers af met een trilplaat die voorzien is van een zuivere rubberen mat, en tril van de zijkant naar het midden toe.

Voegvulling

Gebruik als voegvulling zuiver wit kwartszand om geen verkleuringen te bekomen.
Leg een voldoende hoeveelheid en blijf gedurende minstens een week geregeld borstelen.